آگهی‌ آماده به کار کامیون و راننده


شماره آگهی: 1617
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای قریشوندی

از ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه