آگهی‌ آماده به کار راننده بیل نهاوند


شماره آگهی: 1616
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای نثاری

از ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه