آگهی‌ آماده به کار راننده کامیون


شماره آگهی: 1590
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای علیزاده

از ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه