آگهی‌ آماده به کار راننده گریدر شیراز


شماره آگهی: 1582
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای راشدی

از ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه