آگهی‌ آماده به کار راننده کامیون کرمانشاه


شماره آگهی: 1557
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای میرزایی

از ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه