آگهی‌ آماده به کار آشپز معدن


شماره آگهی: 1230
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای ضیادادی

از ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه