آگهی‌ آماده به کار رانده بلدوزر سراسر ایران


شماره آگهی: 1227
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: رضا زائلی

از ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه