آگهی‌ آماده به کار ۵ دستگاه کامیون جفت مسجد سلیمان


شماره آگهی: 1201
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

خرم اباد پل دختر و اطراف شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای زمانی

از ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه