آگهی‌ آماده به کار راننده بلدوزر اهواز و اطراف ویژه دار


شماره آگهی: 1178
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

شرایط توافقی بازنشسته سابق کار در قرارگاه سپاه تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقاسید مصطفی تیمار

از ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه