آگهی‌ آماده به کار کامیون کمپرسی همدان و اطراف


شماره آگهی: 1175
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای شعبانی

از ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه