آگهی‌ خریدار اف اچ یا ۴۴۰


شماره آگهی: 1169
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: اقای امینی

از ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه