آگهی‌ آماده به کار دو دستگاه کامیون زیر مایلر نیشابور و اطراف


شماره آگهی: 1168
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس می نه با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای سید مهدی منوری

از ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه