آگهی‌ آماده به کار غلطک


شماره آگهی: 1161
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: اقای ادیبی

از ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه