آگهی‌ آماده به کار بیل خط ۵ سراسر ایران


شماره آگهی: 1158
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای اسماعیلی

از ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه