آگهی‌ آماده به کار کامیون کمپرسی تک گیلان غرب


شماره آگهی: 1148
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: اقای امانی

از ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱


دستگاه‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه