آگهی‌ نیازمند بیل ۳۰۰ منطقه خمین اصفهان معدن


شماره آگهی: 1134
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: اقای اروجی

از ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه