آگهی‌ اماده به کار شاگرد بلدوزر تهران


شماره آگهی: 1091
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۸

شرایطتوافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: اقای عباسیان

از ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه