آگهی‌ اماده به کار راننده پایه یک


شماره آگهی: 1090
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: اقای پزشکی

از ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه