آگهی‌ اماده به کار کامیون کمپرسی مرودشت شیراز


شماره آگهی: 1087
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

شرایطتوافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: اقای یوسفی

از ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه