آگهی‌ حفاری معادن دریل واگن


شماره آگهی: 1082
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

دریل واگن قطر ۷۶ اماده بکار جهت حفاری در کلیه معادن کشور تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: مجید ابراهیمی


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه