آگهی‌ نیازمند و خریدار ریپر وسط گریدر ۱۲ جی سریال بالا


شماره آگهی: 1032
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

سریال بالا کامل تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناس ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای قاسم مختاری

از ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱


قطعات/تجهیزات مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه